fbpx
กดเลือกร้านอาหารตามพื้นที่

ZONE A
เขตพระนคร
เขตดุสิต
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์
ZONE B
เขตพญาไท
เขตดินแดง
เขตราชเทวี


ZONE C
เขตบางรัก
เขตปทุมวันZONE D
เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา
เขตสาทร


ZONE E
เขตห้วยขวาง
เขตวังทองหลาง

ZONE F
เขตวัฒนา
เขตคลองเตย

ZONE G
เขตบางกอกใหญ่
เขตธนบุรี
เขตคลองสาน
ZONE H
เขตบางกอกน้อย
เขตบางพลัด


ZONE I
เขตบางซื่อ
เขตจตุจักร
ZONE J
เขตพระโขนง
เขตบางนา
เลือกร้านอาหารตามพื้นที่
กรุงเทพเหนือ
เขตจตุจักร
เขตบางซื่อ
เขตลาดพร้าว
เขตหลักสี่
เขตดอนเมือง
เขตสายไหม
เขตบางเขน
กรุงเทพกลาง
เขตพระนคร
เขตดุสิต
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์
เขตดินแดง
เขตห้วยขวาง
เขตพญาไท
เขตราชเทวี
เขตวังทองหลาง
กรุงธนเหนือ
เขตธนบุรี
เขตคลองสาน
เขตจอมทอง
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางกอกน้อย
เขตบางพลัด
เขตตลิ่งชัน
เขตบางนา
กรุงเทพใต้
The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduceda treatise
กรุงเทพตะวันออก
Are also reproduced in their exac original form, accompanied by English anything
กรุงธนใต้
As their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web site
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารขนาดกลาง และเล็กที่ต้องปรับการขายไปเป็นdeliveryเป็นอย่างมากเพราะสู้ค่าธรรมเนียมที่สูงมากไม่ไหว
shaRE ชาลีจึงรวบรวมร้านอาหารเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกับท่าน และรับส่งอาหารแบบ preorder เพื่อจัดการง่าย และลดค่าขนส่ง
พวกเราขอร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤติในช่วงนี้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้งานกับร้านอาหาร เพื่อให้คนทาน ร้านอาหาร และพนักงานผ่านช่วงนี้ไปพร้อมกัน
Works with AZEXO page builder